Kampe


Profetiese Kreatiewe Kamp


Eerstens wil ek se dat jy gladnie kunstig hoef te wees om die kamp by te woon nie en dat dit vir mans en dames is. As jy in die kreatiewe tyd net wil gaan stap, of in die Woord besig wil wees of net ‘n klip wil verf, is dit goed. Dit gaan daaroor dat jy moet stil raak en hoor wat Abba Vader vir jou wil se.

Dit is Vader se hart om die kuns terug te vat vir Sy Koninkryk sodat Hy daardeur verheerlik kan word. Die herstel van die kreatiwiteit in totaliteit in Sy kinders. Ons ervaar dat gehoorsaamheid belangriker is as kwalifikasies, en dat ons moet eet van die boom van die Lewe i.p.v die boom van kennis en sodoende die oorspronklike kreatiwiteit in Sy kinders navore te bring. Ek wil ook wel beklemtoon dat jou kunswerk slegs die voertuig is wat Vader gebruik om jou in volheid by HOM uit te bring, en dan kan die boodskap visueel oorgedra word aan andere. Jou kunswerk kan weer saad saai in iemand anders se lewe. Ek wil dit net beklemtoon dat dit nie vir ons gaan om getalle nie, maar daar waar Vader die deur oopmaak al is dit vir net ‘n paar persone. Gehoorsaamheid om in my roeping te beweeg is vir my noodsaaklik, sodat Vader verheerlik mag word.